Post of the day

Prvá komunitná záhrada a Jedlý park v Trnave nadobúda reálne...

Realizácia pilotného projektu Komunitná záhrada a Jedlý park v Trnave, na ktorý sa podarilo občianskemu združeniu Trnavská alternatíva.sk získať grant v rámci grantového programu Zelené oázy 2016, nadobúda reálne kontúry. Začiatkom októbra sa v komunitnej záhrade v severnej časti areálu ZUŠ Mozartova 10 uskutočnila ďalšia dobrovoľnícka brigáda, v rámci ktorej dobrovoľníci vysadili dvanásť kusov malín, dvanásť kusov černíc, osem kusov josty,…

Latest Posts

RSS

Prvá komunitná záhrada a Jedlý park...

Realizácia pilotného projektu Komunitná záhrada a Jedlý park v Trnave, na ktorý sa podarilo občiansk...

Realizáciu prvej komunitnej záhrady v Trnave odštartuje výsa...
mapa KZ na ZUS Mozartova mapa

Už v sobotu 23. apríla sa začnú prvé práce na realizácii pilotného projektu „Komunitná záhrada a Jedlý park v Trnave,“ na kto...