Post of the day

12. ročník Jarného čistenia Kamenáča – tradícia pokrač...

24.3.2018 sa uskutočnil už 12. ročník tradičného Jarného čistenia Kamenáča, ktorý sa niesol v duchu príjemnej rodinnej atmosféry. 12. ročník prináša dve dobré správy. Tou prvou je, že o túto dobrovoľnícku akciu je stále veľký záujem a veľmi nás teší, že tento rok sa akcie zúčastnilo takmer sto dobrovoľníkov, medzi ktorými bolo aj veľa detí a mládeže. Je výborné,…

Latest Posts

RSS

12. ročník Jarného čistenia Kamenáč...

24.3.2018 sa uskutočnil už 12. ročník tradičného Jarného čistenia Kamenáča, ktorý sa niesol v duchu ...

Už v sobotu 23. apríla sa začnú prvé práce na realizácii pilotného projektu „Komunitná záhrada a Jedlý park v Trnave,“ na kto... Realizáciu prvej komunitnej záhrady v Trnave odštartuje výsa...